Projektering, installation & service av anläggningar för kabel-tv nät i Norrköping med omnejd.


  Kabel-TV Projektering, installation & service 
  Kabel TV-nät är som hörs av namnet distribution av signaler via kabel. Fastigheten ansluts då till en befintlig operatör såsom exempelvis ComHem, Canal Digital eller något annat bolag. 

  Man kan också välja att i egen regi ta emot signaler från satellit och markbundna sändare och distribuera dessa inom den egna fastigheten samt även till närliggande hus genom så kallade SMATV-nät. MF-nät innebär att gemensamma paraboler används men slutanvändaren har en egen satellitmottagare och kan också själv välja vilka program den vill abonnera på.

  Boxer-nät
  Den enklaste typen av fastighetsnät är ”Boxer-nät” och innebär att man installerar ett nytt, eller uppgraderar, ett befintligt antennsystem för att ge möjlighet att med egen ”Boxer-mottagare” ta emot de terrestriella (markbundna) digitala TV-programmen.

  Det går även att konvertera program från satellit och marksända kanaler till att ta emot med egna digitalboxar, så kallad Digital spegling.

  IP-TV
  En annan typ av TV-distribution är IP-TV där mottagning sker via ett datanätverk oftast i kombination med bredband och telefoni.

  Givetvis kan man kombinera dessa olika system.

  Kontakta oss gärna för kostnadsfri projektering.

  Verksamhetsområden

  Antenn- & parabolinstallationer

  Vi utför installationer och service av antenner och parabolsystem i Norrköping med omnejd. Vi erbjuder även RUT-IT avdrag för service av nätverksanslutna digitalboxar i hemmet.

  Läs mer

  Nätverksinstallationer

  Vi utför installationer av både trådlöst och trådbundet nätverk i Norrköping med omnejd. Även montering av antenner för mobilt bredband (3G/4G). Vi erbjuder även RUT-avdrag för IT-tjänster i hemmet.

  Läs mer

  Kabel-TV

  Vi utför projektering, installation och service av alla typer av anläggningar för TV- & radioprogram via kabel-tv nät i Norrköping med omnejd.

  Läs mer

  Länkar

  Användbara länkar till leverantörer och partners;

  Läs mer